Dine4Fit
star star star star star_half
menu
menu
search close
account
Produkty spożywcze
keyboard_arrow_right
Różne
keyboard_arrow_right
Suplementy odżywcze
keyboard_arrow_right
HiPP 1 BIO Combiotik Ekologiczne mleko pocz?tkowe dla niemowl?t od urodzenia 750 g (2 x 375 g)

HiPP 1 BIO Combiotik Ekologiczne mleko pocz?tkowe dla niemowl?t od urodzenia 750 g (2 x 375 g)

(Hipp)
Ilość x {{unitOption.title}} kawałek
Wartość energetyczna 66 kcal
= 276 kJ
Białka -
Węglowodany -
Tłuszcze -
Błonnik -
Wartość energetyczna {{foodstuff.foodstuff.energy}} kcal{{foodstuff.foodstuff.energy}} kJ
= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,0.239) | number : 0}} kcal= {{ unitConvert(foodstuff.foodstuff.energy,4.184) | number : 0}} kJ
Białka {{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany {{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Tłuszcze {{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Błonnik {{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Wartość energetyczna 66 kcal
Białka -
Węglowodany -
Tłuszcze -
Błonnik -
Wartości odżywcze
Białka
-
Węglowodany
-
Cukry
-
Tłuszcze
-
Nasycone kwasy tłuszczowe
-
Kwasy tłuszczowe trans
-
Mono nienasycone
-
Wielonienasycone
-
Cholesterol
-
Błonnik
-
Sól
-
Woda
-
Wapń
-
GI Indeks glikemicznyhelp
Status
surowe poddane obróbce cieplnej
Białka
{{foodstuff.foodstuff.protein}} g-
Węglowodany
{{foodstuff.foodstuff.carbohydrate}} g-
Cukry
{{foodstuff.foodstuff.sugar}} g-
Tłuszcze
{{foodstuff.foodstuff.fat}} g-
Nasycone kwasy tłuszczowe
{{foodstuff.foodstuff.saturatedFattyAcid}} g-
Kwasy tłuszczowe trans
{{foodstuff.foodstuff.transFattyAcid}} g-
Mono nienasycone
{{foodstuff.foodstuff.monoSaturated}} g-
Wielonienasycone
{{foodstuff.foodstuff.polySaturated}} g-
Cholesterol
{{foodstuff.foodstuff.cholesterol}} mg-
Błonnik
{{foodstuff.foodstuff.fiber}} g-
Sól
{{foodstuff.foodstuff.salt}} g-
Woda
{{foodstuff.foodstuff.water}} g-
Wapń
{{foodstuff.foodstuff.calcium}} mg-
GI Indeks glikemicznyhelp
{{foodstuff.foodstuff.gi}}
PHE
{{foodstuff.foodstuff.phe}} mg-
Alkohol
{{foodstuff.foodstuff.alcohol}} g
Skład wartości odżywczych
fiber_manual_record Białka
fiber_manual_record Węglowodany
fiber_manual_record Tłuszcze
fiber_manual_record Błonnik
fiber_manual_record Białka
fiber_manual_record Węglowodany
fiber_manual_record Cukry
fiber_manual_record Tłuszcze
fiber_manual_record Nasycone kwasy tłuszczowe
fiber_manual_record Błonnik
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
-
{{dataChartPercent[0] | number:2}} %
{{dataChartPercent[1] | number:2}} %
{{dataChartPercent[2] | number:2}} %
{{dataChartPercent[3] | number:2}} %
{{dataChartPercent[4] | number:2}} %
-

Nowy, szybszy spos?b przygotowania Podczas przygotowania mleka dla niemowl?t nale?y post?powa? wed?ug instrukcji. Niew?a?ciwe przygotowanie lub przechowywanie gotowego posi?ku przez d?u?szy czas mog? doprowadzi? np. do rozwoju niepo??danych drobnoustroj?w, a tym samym zaszkodzi? zdrowiu Twojego dziecka. Dlatego ka?dy posi?ek powinien by? ?wie?y, przygotowany tu? przed podaniem dziecku. Nie podawaj ponownie reszty mleka pozosta?ej w butelce. Pami?taj o dok?adnym umyciu butelki, smoczka i nakr?tki. Nie podgrzewaj mleka w kuchence mikrofalowej (niebezpiecze?stwo poparzenia!). Dok?adnie zamknij torebk? i przechowuj j? w suchym miejscu, w pokojowej temperaturze. Zawarto?? opakowania zu?yj w ci?gu 3 tygodni po otwarciu. 1. Przegotuj ?wie?? wod? pitn? i ostud? j? do temperatury ok. 40? - 50?C*. 2. Do butelki wlej potrzebn? ilo?? przegotowanej i sch?odzonej wody. 3. Lu?no nape?nij miark? proszkiem, a jego nadmiar usu? w miejscu wskazanym na opakowaniu. Zalecan? liczb? miarek proszku wsyp do butelki. 4. Zakr?? butelk? i kilka razy silnie wstrz??nij. 5. Tu? przed podaniem ostud? mleko do ok. 37?C. Sprawd? temperatur?. *W celu ochrony naturalnych kultur bakterii kwasu mlekowego nie zalewaj proszku wrz?tkiem. Obj?to?? porcji i dozowanie Poni?sza tabela pomo?e Ci prawid?owo przygotowa? porcj? mleka dla Twojego dziecka. Zaproponowan? liczb? porcji, a tak?e ich obj?to??, nale?y traktowa? orientacyjnie, gdy? ka?de dziecko ma inne potrzeby ?ywieniowe. Dziecko nie musi opr??nia? butelki za ka?dym razem. Do odmierzenia odpowiedniej ilo?ci proszku u?ywaj wy??cznie za??czonej miarki! Wiek 1.-2. tydzie?* Liczba porcji na dob? 7-8 Obj?to?? porcji 70 ml Przegotowana woda 60 ml Liczba miarek 2 Wiek 3.-4. tydzie? Liczba porcji na dob? 5-7 Obj?to?? porcji 100 ml Przegotowana woda 90 ml Liczba miarek 3 Wiek 5.-8. tydzie? Liczba porcji na dob? 5-6 Obj?to?? porcji 135 ml Przegotowana woda 120 ml Liczba miarek 4 Wiek 3.-4. miesi?c Liczba porcji na dob? 5 Obj?to?? porcji 170 ml Przegotowana woda 150 ml Liczba miarek 5 Wiek 5. miesi?c** Liczba porcji na dob? 4-5 Obj?to?? porcji 200 ml Przegotowana woda 180 ml Liczba miarek 6 Wiek od 6. miesi?ca Liczba porcji na dob? 4 Obj?to?? porcji 235 ml Przegotowana woda 210 ml Liczba miarek 7 30 ml wody przypada na jedn? miark? proszku. *O ile lekarz nie zaleci inaczej **Od 5. miesi?ca ?ycia, po konsultacji z lekarzem pediatr?, mo?esz rozpocz?? wprowadzanie do diety niemowl?cia posi?k?w uzupe?niaj?cych. Ka?da pe?na porcja nowego posi?ku (kaszki, obiadku) zast?puje 1 butelk? mleka. Wa?ne informacje ...dotycz?ce ?ywienia Twojego dziecka Karmienie piersi? jest najlepszym sposobem ?ywienia niemowl?t. Zanim zdecydujesz si? poda? mleko pocz?tkowe, skonsultuj si? z lekarzem pediatr?. ...dotycz?ce ochrony z?bk?w Twojego dziecka Tak jak mleko kobiece, r?wnie? wszystkie rodzaje mleka pocz?tkowego zawieraj? w?glowodany, kt?re stanowi? wa?ny element w ?ywieniu Twojego dziecka. Jednak cz?sty i d?ugotrwa?y kontakt z?b?w z p?ynami zawieraj?cymi w?glowodany mo?e prowadzi? do powstania pr?chnicy, a w konsekwencji do szkodliwych nast?pstw dla zdrowia. Dlatego nie dopuszczaj do d?ugotrwa?ego ssania butelki z mlekiem i jak najwcze?niej naucz swoje dziecko pi? z kubeczka.

Jako?? tego produktu w momencie opuszczania zak?adu produkcyjnego by?a bez zarzutu - przed u?yciem upewnij si?, ?e opakowanie nie zosta?o naruszone. Gwarancja ?wie?o?ci Szczelne opakowanie gwarantuje optymaln? ?wie?o?? i zachowanie aromatu produktu. Produkt przechowuj w suchym miejscu, w pokojowej temperaturze. Zawarto?? opakowania zu?yj w ci?gu 3 tygodni po otwarciu. Poszczeg?lne elementy opakowania nale?y wyrzuci? do odpowiednich pojemnik?w do segregacji.

{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit